Dødsbrande (2017)

61

Rygning som årsag (2017)

30

Dødsbrande (sidste 10 år)

771
Hvert år dør over 77 i gennemsnit som følge af brand. Størstedelen af disse omkomne er ældre, som kunne være skånet, hvis brandbekæmpende tiltag havde været til stede. Derfor har vi udviklet Safe Granny vandtågeanlægget, som er den mest effektiv måde at beskytte ældre, svage og immobile borgere mod brand.

VANDTÅGE OG SPRINKLER

Safe Granny vandtågesystemet er en effektiv metode, at undertrykke og slukke brand. Vores system fylder rummet med en tåge af vandpartikler. Vandpartiklerne afkøler og begrænser ildens mulighed for at få ilt i en sådan grad, at den kvæles. Ved praktiske tests har vandtågeanlægget, Safe Granny, slukket brande på blot 10 sekunder efter aktivering. Dette gør det 100 gange mere effektivt end standard sprinklersystemer, der ikke er designet til at slukke ild, men til at forhindre spredning. Tid er selvsagt en afgørende faktor, når det handler om at bekæmpe dødsbrande.
Foruden at være en hurtigere løsning til slukning af brand end sprinkleranlæg, bruger Safe Granny vandtågeanlægget langt mindre vand end et almindeligt sprinklersystem. Dette betyder, at følgeskaderne forbundet med en slukning er betydeligt reducerede.

MODULOPBYGNING

Safe Granny er sammensat af moduler bestående af:
- Kontrolpaneler
- Vandtilslutningsmoduler
- Røgmeldermoduler
- Vægventilsmoduler
- Vægpanelsmoduler
- Dækkepaneler
Modulopbygningen tillader, at vandtågeanlægget kan tilpasses og monteres i både eksisterende og tiltænkte lokaler. Samtidigt betyder modulopbygningen, at anlæggets komponenter kan flyttes og genanvendes i andre lokaler.

TILKOBLING TIL EKSISTERENDE VAND OG EL

Safe Granny vandtågeanlægget tilsluttes bygningens eksisterende vand- og elforsyning:
- Almindelig strømforsygning (220-240 V)
- Almindeligt vandstryk på minimum 2.5 bar
Dette er giver en betydelig besparelse, da ingen yderligere forsyning end bygningens eksisterende er nødvendige for at opsætte vandtågeanlægget.

TRIPLE-DETEKTERING GIVER OPTIMAL SIKKERHED

Safe Granny vandtågeanlægget er udstyret med tre aktiveringsmekanismer, der alle kan igangsætte vandtågespredningen. Aktiveringssystemerne er uafhængige af hinanden og kan udløse vandtågespredningen seperat. Dette sikrer, at vandtågen udløses under alle omstændigheder, i tilfælde af brand.
De tre aktiveringssystemer inkluderer:
1. Aktivering med røgmelder, der igangsætter vandtågeanlægget, hvis utilsigtede røgmængder detekteres.
2. Aktivering med temperaturmåling, der igangsætter vandtågeanlægget, hvis lokalets temperatur overstiger predefinerede grader.
3. Aktivering med glasampul, der igangsætter vandtågeanlægget, hvis temperaturen på ampullen overstiger 56°C.

OPERATIONSDYGTIGT - SELV UNDER STRØMSVIGT

Safe Granny vandtågeanlæggets røgmelder- og temperaturmålingsaktivering kræver tilslutning til bygningens almindelige elforsyning (220-240V). Derfor er vandtågeanlægget udstyret med back-up-batterier, der sikrer, at anlægget fortsat er operationsdygtigt i 48 timer ved strømsvigt. Varer strømsvigtet ved i over 48 timer, vil glasampullen, der ikke kræver strømtilslutning, fortsat aktiverer vandtågespredningen.

AUTOMATISK ALARMERING AF PERSONALE OG MYNDIGHEDER

I systemets kontrolboks, kan der indbygges et meddelelsessystem, der kan tilkobles eksterne alarmsystemer, så myndigheder, personale eller pårørende informeres ved anlægsaktivering.

STILRENT OG DISKRET DESIGN

Safe Granny anlæggets vandrør omsluttes af et panel og monteres på vægge under loftet. Panelet er diskret og neutralt designet, som sikrer at anlægget ikke tager fokus fra lokalets indretning.