Dødsbrande (2017)

61

Rygning som årsag

30

Dødsbrande (2007-17)

771
Hvert år dør over 77 i gennemsnit som følge af brand. Størstedelen af disse omkomne er ældre, som kunne være skånet, hvis brandbekæmpende tiltag havde været til stede. Derfor har vi udviklet SafeGranny vandtågesystemet, som er markedets mest effektiv måde at personsikre ældre, svage og immobile borgere mod brand.
Nedenfor kan du læse om nogle af SafeGranny vantågesystemets fordelagtige karakteristika.

MODULOPBYGNING

Safe Granny er sammensat af moduler bestående af:
- Kontrolpaneler
- Vandtilslutningsmoduler
- Røgmeldermoduler
- Vægventilsmoduler
- Vægpanelsmoduler
- Dækkepaneler
Modulopbygningen tillader, at vandtågeanlægget kan tilpasses og monteres i både eksisterende og tiltænkte lokaler. Samtidigt betyder modulopbygningen, at anlæggets komponenter kan flyttes og genanvendes i andre lokaler.

TILKOBLING TIL EKSISTERENDE VAND OG EL

Safe Granny vandtågeanlægget tilsluttes bygningens eksisterende vand- og elforsyning:
- Almindelig strømforsygning (220-240 V)
- Almindeligt vandstryk på minimum 2.5 bar
Dette er giver en betydelig besparelse, da ingen yderligere forsyning end bygningens eksisterende er nødvendige for at opsætte vandtågeanlægget.

TRIPLE-DETEKTERING GIVER OPTIMAL SIKKERHED

Safe Granny vandtågeanlægget er udstyret med tre aktiveringsmekanismer, der alle kan igangsætte vandtågespredningen. Aktiveringssystemerne er uafhængige af hinanden og kan udløse vandtågespredningen seperat. Dette sikrer, at vandtågen udløses under alle omstændigheder, i tilfælde af brand.
De tre aktiveringssystemer inkluderer:
1. Aktivering med røgmelder, der igangsætter vandtågeanlægget, hvis utilsigtede røgmængder detekteres.
2. Aktivering med temperaturmåling, der igangsætter vandtågeanlægget, hvis lokalets temperatur overstiger predefinerede grader.
3. Aktivering med glasampul, der igangsætter vandtågeanlægget, hvis temperaturen på ampullen overstiger 56°C.

OPERATIONSDYGTIGT - SELV UNDER STRØMSVIGT

Safe Granny vandtågeanlæggets røgmelder- og temperaturmålingsaktivering kræver tilslutning til bygningens almindelige elforsyning (220-240V). Derfor er vandtågeanlægget udstyret med back-up-batterier, der sikrer, at anlægget fortsat er operationsdygtigt i 48 timer ved strømsvigt. Varer strømsvigtet ved i over 48 timer, vil glasampullen, der ikke kræver strømtilslutning, fortsat aktiverer vandtågespredningen.

AUTOMATISK ALARMERING AF PERSONALE OG MYNDIGHEDER

I systemets kontrolboks, kan der indbygges et meddelelsessystem, der kan tilkobles eksterne alarmsystemer, så myndigheder, personale eller pårørende informeres ved anlægsaktivering.

STILRENT OG DISKRET DESIGN

Safe Granny anlæggets vandrør omsluttes af et panel og monteres på vægge under loftet. Panelet er diskret og neutralt designet, som sikrer at anlægget ikke tager fokus fra lokalets indretning.