HVORFOR SAFEGRANNY?

Når katastrofen rammer og en brand opstår, er de medfølgende omkostninger store. Omkostningerne kan opdeles i menneskelige omkostninger og økonomiske omkostninger. De menneskelige omkostninger består af fysiske og psykiske skader og i værste tilfælde dødsfald, mens de mere håndgribelige økonomiske omkostninger består af renovering, nye køb af diverse hjælpemidler og genhusning, der medfører store økonomiske belastninger for både plejehjem og kommuner, da begge parter skal bidrage til betalingen heraf.
I plejesektoren er der stor kontakt mellem beboere og plejepersonale. Derfor ved plejepersonalet ofte, hvor behovet for brandsikring findes. Behovet findes hos de borgere, der gør plejepersonalet utrygge eller bange, fordi de ved, at det er et spørgsmål om tid før denne borger vil igangsætte en brand. Plejepersonalet er typisk også selv i stor fare ved en brand. Personalet vil typisk gøre alt for at hjælpe beboeren ud af den brændende bolig eller forsøge at slukke ilden. Desværre medfører dette, at både beboeren og plejepersonalet bliver røgforgiftet ved brand.