SÆRLIGT UDSATTE GRUPPER

SafeGranny våndtågesystemet er designet til at beskytte borgere som udgør en brandfare for dem selv eller andre. Når forebyggende brandbeskyttelsestiltag er utilstrækkelige og borgeren stadig udgør en brandfare er SafeGranny-systemet en effektiv løsning. Blandt disse borgere findes blandt andet:
• Ældre
• Demensramte
• Immobile
• Stærkt medicinerede
• Misbrugere og alkoholikere
• Psykisk syge
Falder borgeren eller beboeren ind under én eller flere af ovenstående kategorier og er han/hun samtidig ryger, udgør de ofte en særlig risici. I disse tilfælde er det en god idé at overveje ekstra brandbeskyttelse med et SafeGranny-system.
I Danmark er det desværre ofte først, når ulykken er indtruffet, at brandforebyggende og brandbekæmpende tiltag overvejes. På dette tidspunkt er det selvsagt allerede for sent. Det er nødvendigt at minimere risikoen for dødsbrande, da mange personer ikke selv er i stand til at alarmere eller flygte fra en brand.
Det er på tide at sikre sine pårørende, beboere og medmennesker og det kan let opnås med et Safegranny vandtågesystem.