TEKNISK VIRKE

Safe Granny vandtågeanlæg er et aktivt brandbeskyttelsessystem til beskyttelse af immobile beboere og personale i private hjem, ældrecentre og institutioner. Derfor er Safe Granny designet med henblik på hurtig branddetektering og hurtig automatisk brandbekæmpelse med vandtåge. Systemet kan både anvendes til enkel punktbeskyttelse eller til fuld boligbeskyttelse.
Safe Granny vandtågeanlæg kræver vandtilslutning og kan tilsluttes bygningens eksisterende vandforsyning. Dette gøres typisk under nærmeste vask eller et nærliggende teknikrum. Herfra føres rørmoduler langs væggene til og over brandbeskyttelseszonen. Modulerne kombineres til et sammenhængende brandbeskyttelsessystem, tilpasset boligens arkitektur, geometri og behovet i de områder, systemet skal beskytte mod brand.
På denne side kan du læse mere om anlæggets tekniske virke, herunder: systemkrav, detektering, alarmering, hovedkomponenter og systemkrav.

DETEKTERING & SYSTEMAKTIVERING

Safe Granny vandtågeanlægget har et såkaldt double-knock-brandmeldesystem, der giver en hurtigt, pålidelig og adressérbar brandalarmering. Safe Granny vandtågeanlægget har flere måder at udløse vandtågen på. Systemet indeholder en røgmelder og en temperaturmåler, der altid er aktive og måler udvikling i brandbeskyttelseszonen. Disse to enheder tilsluttes strøm fra kontrolboksen. Double-knock systemet betyder, at både røgmelder og temperaturmåling skal have registreret brand før vandtågespredningen aktiveres. Ved strømafbrydelse vil kontrolboksen få strøm fra backup-batterier, der har en levetid på 48 timer. Varer strømsvigtet ved i over 48 timer, er Safe Granny anlægget ligeledes udstyret med en glasampul, der springer ved 57°C og udløser vandtågespredningen.

ALARMERING

Kontrolpanelet er udstyret med tre digitale outputs (NO eller DC) til at afgive forskellige alarmer. Et udsender en alarm hvis forbindelsen til et ventilpanelet eller en røgdetektor afbrydes, hvis backup batteriet er ved at løbe tør for strøm, hvis vandforsyningens vandtryk falder under 2,5 bar, hvis kuglehanen lukker for vandtilførslen til anlægget og hvis anlægget på anden måde ikke er operationelt. De to resterende outputs alarmerer hvis røg detekteres eller hvis røg og varme detekteres, så systemet aktiveres.
Kontrolpanelet kan overvåges med både en CAN-BUS-, USB- eller LAN-forbindelse. Et softwareprogram kan, på bestilling, installeres, så anlægges tilstand kan overvåges fra en computer – herunder også temperaturen ved hvert ventilpanel. Med softwareprogrammet er det ligeledes muligt at programmere termoelementerne til at detektere ild på flere forskellige parametre. Da termoelementerne kræver både en minimumstemperatur og varmeudvikling, kan disse to parametre indstilles til den værdi, der passer til brugsbehovet. F.eks. kan systemet indstilles til at alarmere og aktivere ved højere temperaturer i køkkener, hvor ovne og kogeplader er placeret og ved lavere temperaturer i soveværelser.

SLUKNING

Safe Granny vandtågeanlægget er designet til at bekæmpe den opståede brand hurtigst muligt og med et minimumsforbrug af vand. Slukningsmidlet er almindeligt vand, men vores anlæg deler vandet i så fine partikler, at der dannes en vandtåge i rummet.
Vandpartiklerne afkøler og eliminerer ildens levevilkår i en sådan grad, at den kvæles. Ved praktiske tests har vandtågesystemet, SafeGranny, slukket brande på blot 10 sekunder efter aktivering. Dette gør det mange gange mere effektivt end standard sprinklersystemer, der ikke er designet til at slukke ild, men til at forhindre spredning. Tid er selvsagt en afgørende faktor, når det handler om at bekæmpe dødsbrande.
Foruden at være en hurtigere løsning til slukning af brand end sprinkleranlæg, bruger SafeGranny vandtågesystemet langt mindre vand end et almindeligt sprinklersystem. Dette betyder, at følgeskaderne forbundet med en slukning er betydeligt reducerede.
Vandtågeanlægget kræver kun et vandtryk på 2.5 bar for at kunne fungere. Det betyder, at systemet kan tilkobles de fleste bygningers eksisterende vandforsyning. I tilfælde af, at et vandtryk på 2.5 bar ikke kan opretholdes, kan en mindre pumpe anvendes.

HOVEDKOMPONENTER

KONTROLBOKS

Kontrolpanel installeres nær brandbeskyttelseszonen. Her kræver det en konstant 230V AC 50 HZ elforsyning. Det er muligt at forbinde kontrolpanelet med op til 6 ventilpaneler og 6 røgdetektorer. Kontrolpanelet er udstyret med tre digitale outputs (NO eller DC) til at afgive forskellige alarmer. Et output output udsender alarm, hvis forbindelsen til et ventilpanelet eller en røgdetektor afbrydes,
sample74
KONTROLBOKS
Klik for at forstørre
hvis backup batteriet er ved at løbe tør for strøm, hvis vandforsyningens vandtryk falder under 2,5 bar, hvis kuglehanen lukker for vandtilførslen til anlægget og hvis anlægget på anden måde ikke er operationelt.
De to resterende outputs alarmerer hvis røg detekteres eller hvis røg og varme detekteres, så systemet aktiveres. Ved alle fejltyper vises en fejlkode på kontrolboksens display. Kodens betydning kan aflæses direkte på kontrolboksen.
Kontrolpanelet kan overvåges med både en CAN-BUS-, USB- eller LAN-forbindelse. Et softwareprogram kan, på bestilling, installeres, så anlæggets tilstand kan overvåges fra en computer – herunder også temperaturen ved hvert ventilpanel. Med softwareprogrammet er det ligeledes muligt at programmere termoelementerne til at detektere ild på flere forskellige parametre. Da termoelementerne kræver både en minimumstemperatur og varmeudvikling, kan disse to parametre indstilles til den værdi, der passer til brugsbehovet. F.eks. kan systemet indstilles til at alarmere og aktivere ved højere temperaturer i køkkener, hvor ovne og kogeplader er placeret og ved lavere temperaturer i soveværelser.

BACKUP

Kontrolboksen har indbygget backup-batteri, der kan give strøm til op 48 timers drift. Kontrolpanelet afgiver automatisk alarm, hvis strømforsyning svigter og strømbackup tiltræder. Kontrolpanelet skal tilsluttes strøm i 16 timer for at sikre, at backup-batteriet er fuldt opladet. Backup-batteriet bør udskiftes og erstattes af nyt hvert 3. år.

LOG

Safe Grannys kontrolboks er forsynet med en elektronisk log, der gemmer alle vigtige registrerede hændelser.

VENTILPANEL

Ventilpaneler bruges til at forsyne vandtågedyserne med vand. Ventilpanelerne installeres mellem vægpanelerne og sender vand i én eller to retninger. Disse paneler anvendes også til at detekterer ild, tæt ved ventilen gennem en integreret termisk varmedetektor. Ved brand sender et termoelement et signal til kontrolboksen gennem et fireleddet kabel. To ledninger anvendes til at sende signalet til kontrolboksen, mens de to andre ledninger anvendes til at aktivere dysen.
 
sample74
VENTILPANEL
Klik for at forstørre
Hermed er detektering og aktivering samlet i et kabel. Dette sikrer at zonen, hvor branden detekteres er samme zone som vandtågespredning aktiveres i. Hvert ventilpanel har en indbygget sikkerhedsback-up i form af en glasampul, der springer ved temperaturer over 57°C og udløser vandtågespredningen. Glasampullen kræver ingen elforsyning og fungerer derfor under strømsvigt.

VÆGPANEL

Vægpanelerne installeres under loftet langs vægge og hjørner. De indeholder vandforsyningsrør samt vandtågedyser og forbindes til ventilpanelet. Vægpanelerne forbindes desuden til bygningens almindelige vandforsyning gennem et vandforsyningsmodul, der indeholder en tilbageslagsventil, et filter, en afløbsventil og en elektrisk vandtryksafbryder, der overvåger det tilførte vandtryk til panelerne.
sample74
VÆGPANEL
Klik for at forstørre

RØGDETEKTOR

Udover zonedetektionen i form af termoelementet, der er indbygget i ventilpanelerne, skal en røgdetektor også detekterer ild, før anlægget aktiveres – dette kaldes et double-knock system. Røgdetektoren forbindes til kontrolpanelet, hvorfra den forsynes med strøm. Røgmelderen skal placeres i rummets centrum, men bør ikke dække et område større end 30m2.
sample74
RØGDETEKTOR
Klik for at forstørre