Hvorfor

Hvert år dør 70-80 mennesker i brand. Størstedelen af denne gruppe er over 67 år.

Mange af disse dødsfald kunne være undgået, hvis brandslukningen var der!

 

Hvorfor er et Granny-system godt?

• Redde liv 

• Bekæmpe røgforgiftning 

• Bekæmpe ildebrand 

• Sænke antallet af dødsbrande

• Skabe sikkerhed for beboere

• Skabe sikkerhed for personalet 

 brandtrekanten.web.jpg 

Der er mange forebyggelsestiltag for dødsbrande i ældresektoren. Men det er desværre ikke nok til at nedbringe antallet af dødsbrande.  

Men selv når plejepersonalet har gjort alt, hvad de kan for at forebygge dødsbrande, så er det desværre ikke altid nok. Det skaber stor risiko for beboeren og meget stor utryghed for personalet.

 

Har plejehjemmet og kommunen råd til ikke at lave brandforebyggelse og brandbekæmpelse? 

 

Når katastrofen er sket, og der er opstået en brand, så er de efterfølgende omkostninger store. 

Både når det gælder menneskelig og traumer for personalet. Men ikke mindst også de økonomiske omkostninger.

Renovering, nye køb af diverse hjælpemidler og genhusning er typisk store økonomiske belastninger for både plejehjem og kommuner.  Begge parter skal bidrage til betalingen. 

I ældresektoren er der stor kontakt mellem beboere og plejepersonale.

Derfor ved plejepersonalet hvor behovet er for mere brandsikring. Det er de borgere, der gøre personalet utrygge og måske endda bange. Det er et spørgsmål om tid, før der går galt.

Plejepersonalet er typisk også selv i stor fare ved en brand. Personalet vil gøre alt for at hjælpe beboeren ud af den brandende bolig eller forsøge at slukke ilden. Desværre ser vi tit, at både beboeren og plejepersonale bliver røgforgiftet ved brand.

Hvornår

Når der ikke kan forebygges mere, og beboeren stadig udgør en brandfare! 

Det er en god ide at overveje et Granny-system som bekæmpelse af brandfare, når alle andre forebyggelsestiltag er taget.

Når alle de normale forebyggelsestiltag er taget, men personalet stadig frygter for beboerens liv og personalet stadig ikke føler sig trykke med den eksisterende brandfareforebyggelse, så er det på tide at installere et Granny-system.

 

Det er en god ide at overveje ekstra brandsikring med et Granny-system, når:

• Beboeren ryger i boligen: Rundt omkring de steder, hvor beboeren ryger i boligen, vil man kunne se mange, brandmærker på møblerne og gulvet. Beboeren sidder normal kun og ryger ét eller to steder i sin bolig. Derfor er det nemt at sikre de steder og undgå, der går ild i beboeren eller boligen.

• Beboeren falder i søvn under rygning: Tit har personalet observeret, at en beboer flere gange har været ved at falde i søvn eller faktisk er faldet i søvn, mens beboeren var i gang med at ryge. Så er det bare et spørgsmål om tid, før det går galt og der udbryder ildebrand.

• Beboeren er syg eller får medicin: ofte kan forskellige sygdomme og medicin nedsætte beboerens sanser. Dermed bliver beboeren mere fraværende og opdager ikke brandfaren. 

 

Hvem er et Granny-system til?

• Ældre

• Personer med demens 

• Svage og svækkede personer 

• Immobile personer 

• Stærkt medicinerede personer 

• Misbrugere og alkoholikere

• Psykisk syge personer    

 

safe-granny-vandtågeanlæg.jpg

 

Hvordan

I Danmark er det desværre ofte først, når skaden er sket, der laves brandforebyggelse og brandbekæmpelse. 

Det er nødvendigt at minimere risikoen for dødsbrande, da mange personer ikke selv er i stand til at alarmere eller flygte fra en brand. Det er på tide at sikre sine pårørende, beboere og medmennesker: Det kan let gøres med Granny-system

Et Granny-system bekæmper ildebrande på en hurtig og effektiv måde. Granny-systemet er den ultimative sikkerhedsforanstaltning for personsikring mod brand. Systemet udsender som noget helt enestående vandtåge frem for blot enkelte vanddråber. Brugen af vandtåge sikrer, at enhver ildebrand bliver slukket, inden branden når at tage ved. 

Dermed kan man undgå dødsbrande og brande ved at fortage den rette screening og forebyggelse på den lokation, hvor man ønsker at bekæmpe ildebrande. 

Det er derudover vigtigt at have en god og relevant screeningsproces for hvilke borgere, der har behov for yderligere sikkerhed for at bekæmpe ildebrande.

Ved at foretage disse screeningsprocesser vil man hurtigt kunne finde frem til, at det er en god forretning og i sidste ende langt billigere at installere et Granny-system. Selv en meget lille brand, som bliver slukket efter kort tid, har store økonomiske følger, da fx røgskader og vandskader ikke er til at undgå med almindelig brandslukning. 

Videoen her forklare hvordan Tønder kommune og Brand og Redning Sønderjylland vil redde liv ! Brandsikker bolig! 

De mener også der bare skal den rette screeningsproces til for at sikre deres borger